Administratör

 • En administratör håller ihop gruppen administrativt, praktiskt och gör olika klubbsysslor.
 • Administratören är insatt i hur vår friidrottsverksamhet fungerar som är beskrivna under Aktiva och Tränare

Medlemmar i gruppen

  • Lägga in medlemmar (aktiva barn), tränare, hjälptränare, administratörer i medlemsregistret Idrottonline (IOL) Här hittar du en lathund hur Idrottonline fungerar.
 • Avslutar medlemmar som slutat (avsluta i IOL – inte ta bort).

Nya medlemmar (kö)

 • Kommunicera med aktiva i kön om det aktuella köläget (Görs i IOL).
 • I samråd med tränarna bjuda in nya barn att provträna när det finns plats. Efter två provträningar betalar de medlemsavgift.
 • Godkänna medlemmar i Idrottonline när de fått en plats.
 • Kolla av om det finns föräldrar i kön som vill bli tränare (barnen får förtur då).

Medlemsavgifter

 • Medlemsavgiften är 2200 kr per år och betalas i början av året. En faktura skickas ut till varje medlem via systemet Speedledger.
 • Barn till tränare och administratörer betalar ingen avgift. För att man ska anses som Tränare behöver man ha gått alla utbildningar som krävs för den ålder på barnen man tränar. Läs mer under Tränare.
 • Om man börjar träna senare under året räknas de månader som redan passerat av på medlemsavgiften.

Träningskort för Sätrahallen

Medlemmar från 13 år betalar själva för träningskort i Sätrahallen. Administratören sammanställer vilka kort som behövs och sedan görs en gemensam beställning från klubben. Betalning för korten görs till MIK som sedan får en faktura från 08fri. Priser, träningstider och hur beställningen går till