Gruppadministratör

 • En gruppadministratör håller ihop gruppen administrativt, praktiskt och gör olika klubbsysslor.
 • Gruppadministratören är insatt i hur vår friidrottsverksamhet fungerar som är beskrivna under Aktiva och Tränare

Medlemmar i gruppen

  • Godkänna/lägga in medlemmar (aktiva barn, huvudtränare, tränare, hjälptränare, administratörer och tränarbarn i medlemsregistret Idrottonline). Det är mycket viktigt att medlemsregistret hålls uppdaterat samt att alla i gruppen har rätt roller, dvs:
  • Administratör har rollen Gruppadministratör, samt kryssa i rutan Gruppadministratör i den aktuella gruppen
  • Huvudtränare har rollen Huvudtränare
  • Tränare har rollen Tränare
  • Barn till tränare har rollen Tränarbarn
  • Barn till administratör har rollen Tränarbarn
  • Hjälptränare har rollen HjälptränareHär hittar du instruktioner för hur Idrottonline (IOL) fungerar.
 • Avslutar medlemmar som slutat. Gör detta genom att logga in i IOL, ändra från ”Friidrott” till ”Förening” i vita raden längst upp, glöm inte att klicka på byt. Nu går det att avsluta medlemmar.
 • Följa upp med vårdnadshavare om en aktiv inte närvarat på 1 månad om hen ska fortsätta eller ej. På så sätt kan vi dels ha koll på vårt medlemsregister men även öppna upp grupper för nya barn.
 • En aktiv grupp består av 20-25 barn och 4-6 tränare.

Nya medlemmar (kö)

 • Stämma av kön för aktuell åldersgrupp i IOL med jämna mellanrum.
 • Kommunicera med aktiva i kön om det aktuella köläget (Görs i IOL).
 • I samråd med tränarna bjuda in nya barn att provträna när det finns plats. Efter två provträningar betalar de medlemsavgift.
 • Godkänna medlemmar i Idrottonline när de fått en plats.
 • Kolla av om det finns föräldrar i kön som vill bli tränare (barnen får förtur då).

Medlemsavgifter

 • Medlemsavgiften är 2200 kr per år och betalas i början av året. En faktura skickas ut till varje medlem via systemet Speedledger.
 • Barn till tränare och administratörer betalar ingen avgift. För att man ska anses som Tränare behöver man ha gått alla utbildningar som krävs för den ålder på barnen man tränar. Läs mer under Tränare.
 • Om man börjar träna senare under året räknas de månader som redan passerat av på medlemsavgiften.
 • I januari varje år stämmer gruppadministratören av att alla medlemmar i IOL är aktiva och har rätt roll. Därefter kan fakturaansvarig skicka ut fakturor.
 • Gruppadministratören hjälper faktureringsansvarig med påminnelser om uteblivna betalningar.
 • När en ny medlem vill fortsätta i MIK Friidrott efter två provträningar meddelar gruppadministratören detta till klubbadmin som sedan skickar det till faktureringsansvarig så att faktura kan skickas ut.

Gymnastikhallstider

 • Alla grupper har möjlighet att få träningstider i gymnastikhallar under inomhussäsongen. Klubbadministratören sköter ansökan om tider hos Stockholms stad. Gruppadministratören lämnar önskemål från sin grupp om tider till klubbadministratören under våren.
 • Gruppadministratören sköter avbokning av enstaka tider, förmedling av passerkort, m.m.

Träningskort för Sätrahallen

Medlemmar från 13 år betalar själva för träningskort i Sätrahallen. Administratören sammanställer vilka kort som behövs och sedan görs en gemensam beställning från klubben. Betalning för korten görs till MIK som sedan får en faktura från 08fri. Priser, träningstider och hur beställningen går till