Administratör

  • En administratör håller ihop gruppen administrativt, praktiskt och gör olika klubbsysslor.
  • Administratören är insatt i hur vår friidrottsverksamhet fungerar som är beskrivna under Aktiva och Tränare

Registrera träningar och aktiviteter för LOK-stöd

  • Gå till IOL och lägg in era träningspass i kalenderfunktionen på hemsidan. Det är grunden för närvaroregistrering och LOK-stöd (Ett statligt aktivitetsstöd som föreningar får).
  • Närvaron registreras på träningens samling. Enklast via IOL-appen som admin och tränare kan ladda ner. Minst 3 aktiva och en tränare behövs för en aktivitet. Det går även att registrera närvaron på IOL:s hemsida.
  • Det är viktigt att närvaroregistreringen görs och kan skötas av admin eller tränare. Administratörerna ansvarar att det blir gjort.