Gruppadministratör

 • En gruppadministratör håller ihop gruppen administrativt, praktiskt och gör olika klubbsysslor.
 • Gruppadministratören är insatt i hur vår friidrottsverksamhet fungerar som är beskrivna under Aktiva och Tränare

Kommunikation med gruppen

 • Administratören informerar föräldrar om träningstider, inställda träningar, föräldramöten, information från styrelsen m.m.
 • Använd mejlfunktionen i IOL och skriv er gruppmejladress 20xx@friidrott.malarhojden.com som  svarsadress. Denna mejladress ska kopplas av ansvarig i klubben till varje administratör.
 • På Idrottsförvaltningen webbplats https://booking.stockholm.se/ kan man se bokningsläget för Sätra IP. Håll lite koll här för ibland för att undvika krockar med större fotbollsevenmang och liknande.
 • Administratören får fortlöpande information och frågor från klubbadministratören som administratören ansvarar för att föra vidare till tränarna och/eller föräldrar i gruppen. Det kan gälla inomhustider, utomhustider, LOK-stödsansökan, regler, information från styrelsen och annat.

Gruppens webbsida

På den sidan ska en kalender finnas där gruppens träningar visas. Den information som finns där ska hållas aktuell och uppdaterad, men gruppen väljer själv om man lägger upp nyheter ofta eller har en informationstext om gruppen som gäller under längre tid.

 • För att redigera hemsidan loggar man in i IOL via hemsidan, klickar på stannar kvar på hemsidan och klickar på hänglåset långt upp till höger. Välj redigeraläge. Nu kommer ett ”träd” upp. Välj rätt grupp och redigera. Mer detaljerad beskrivning kan fås av klubbadministratören.

Kläder

 • Dela ut en t-shirt per år till de aktiva och till tränarna om de behöver.
 • Tränare får byxor och jacka (Tränare = Har gjort alla steg i Utbildningsplan för tränare)
 • Här kan man beställa klubbkläder
 • Vid tävling ska barnen bära klubbens t-shirt eller tävlingskläder.

Tävlingar

 • Tävlingsansvarig väljer ut 4 tävlingar per år som ni gemensamt åker på. Dessa tävlingar bekostar klubben.
 • Klubben väljer ut en löptävling per år som aktiva får springa på klubbens bekostnad.
 • Tävlingar utöver ovanstående bekostar barnens föräldrar. De flesta tävlingar skickar en faktura till klubben för alla dess deltagare. Så har man åkt på en tävling utöver de fyra som klubben står för betalar man in anmälningsavgiften till MIK BG 375-2045 Ange: Barnets namn, ålder, grenar, vilken tävling.
 • Det finns två stora beachflaggor som man kan låna med sig för en tydlig samlingspunkt. De står i styrelserummet.
 • Här finns bra information för gruppen och föräldrar kring  Om att tävla

Träningsläger, resor och avslutningar

 • Under Aktiva hittar ni vad som gäller kring detta i olika åldrar.

Tränare

 • Administratören sammanställer tillsammans med huvudtränaren i slutet på året vilka tränare som gått vilken/vilka utbildningar och skickar det till Utvecklingsansvarig.
 • Meddelar vem bland tränarna som kommer vara Huvudtränare till Utvecklingsansvarig. Dess uppgift är att vara kontaktperson och talesperson mellan gruppen och styrelsen.

Koder

 • Vi använder oss av kodlås till materialförråd, styrelse rum och till förråd i gymnastikhallar.
 • Koderna för inte spridas och ej heller lämnas ut till barnen. Koder får ni av styrelsen.

Sjukvård

 • Vi har samarbetsavtal och rabatter hos Aleris i Skärholmen. Läs mer
 • I materialförrådet och i säkerhetsskåp i gymnastikhallar finns första-hjälpen-väskor.

Om MIK Friidrott

 • Friidrottsskola – flera veckor varje sommar. Ger positivt ekonomiskt resultat och ger många nya medlemmar.
 • Friidrottslek för 5- och 6-åringar. Ungdomar som leder, mycket lyckat.
 • Vi förväntar oss att föräldrar ställer upp som funktionärer en gång om året.

Personuppgifter – GDPR

 1. Det är tillåtet att ha sammanställningar och/eller spridda uppgifter till personer som du behöver ha kontakt med i ditt uppdrag (t ex tränaruppdrag, adminuppdrag eller uppdrag som styrelseledamot).
 2. Sammanställningen kan vara i form av telefonbok, excel-fil, word-fil, kontakter i e-posten
 3. Ett exempel på en sammanställning kan vara uppgifter till aktiva och kontaktuppgifter till deras vårdnadshavare för användande i samband med en träningsresa eller tävling.
 4. I sådana sammanställningar får värdeomdömen inte förekomma.
 5. Sammanställningar måste hållas uppdaterade. Så snart du får veta att en uppgift inte längre stämmer ska den rättas eller tas bort. Oavsett ska sammanställningar gås igenom en gång per år och inaktuella uppgifter ska tas
 6. Om sammanställningen ska innehålla information om hälsa, t ex allergier eller mediciner, då måste ett samtycke inhämtas. Samtycket ska noteras i dokumentet  och  den  som  lämnat  det ska informeras om att det när som helst kan tas tillbaka. Sker det måste informationen genast
 7. Uppgifter om hälsa får endast förekomma när det är nödvändigt d v s fyller ett tydligt
 8. Det är tillåtet att lämna ut en kontaktuppgift till någon som du behöver hänvisa vidare till om  uppgiften  är offentlig.