Aktiva

Vår utvecklings plan för olika åldrar

Aktiva 13-14 år

Barnen övergår nu till att bli ungdomar. Ökad risk för skador.
Nu är det sociala väldigt viktigt. Grengrupper startar.

Skiftande ambitionsnivå på de aktiva

I denna ålder har de aktiva ofta olika ambitionsnivå. Grovt indelat så finns det aktiva som:

 • Vill träna och tävla ofta
 • Tränar någon gång i veckan och tävlar sällan.
 • Är osäkra om de vill fortsätta friidrotta och tävlar inte

I denna ålder behövs det dock väldigt lite för att ungdomarna ska gå från ”lite ointresserade” till att friidrott är ”superkul”. Viktigt att peppa dem extra mycket och fortsätta ha kul ihop.

Skapa träningsgrupper som passar alla

Utifrån att ungdomarna har olika ambitionsnivå är det viktigt att alla har ett träningssammanhang där de kan utvecklas. Därför bryts nu gruppen ner i 3-5 olika grengrupper som de aktiva delas in i från 13 års ålder.

Grengrupper

– Sprint / häck
– Hopp
– Kast
– Medeldistans

Allmängrupp

Här tränar man alla grenar med en lägre ambitionsnivå.

Grengrupper – aktiva som vill tävla och träna ofta

 • Det är inte den aktivas resultat som styr vilken grupp som man placeras i utan tränings och tävlingsviljan är det viktiga.
 • Den aktiva har hemvist i en grengrupp och blir tilldelad en ansvarig grengruppstränare som ansvarar f träningen och tävlandet.
 • Den aktiva kan också träna med andra grengrupper.
 • Årsplanering med olika träningsperioder introduceras.
 • Styrketräning med skivstång introduceras.
 • Ungdomarna börjar lära sig träna mer självständigt.

Allmängrupp – Aktiva som vill träna friidrott mindre ofta och sällan tävla

 • Friidrottsträningen med friidrottens alla grenar.
 • Nya aktiva börjar i denna grupp.
 • Tävlar efter egna önskemål.
 • Tränar så ofta man vill.

Tävlingar och träningsläger

 • Gruppens tävlingsansvarig arrangerar minst 2 gemensamma tävlingar per säsong. Klubben står för anmälningsavgifterna. (Ni får förstås gärna åka på fler tävlingar men klubben bekostar 4 tävlingar per år)
 • Tränarna i respektive grengrupp ansvarar nu för att planera och anmäla sina aktiva till tävlingar.
 • Gruppen åker på ett gemensamt träningsläger.
 • Från 12 år hålls distriktsmästerskap för första gången där de främsta blir uttagna i Stockholmslaget och får medverka i Svealandsmästerskapen. (Friidrottens motsvarighet till TV-pucken) . Det är en prioriterad tävling.

Vad händer i denna ålder?

 • Pubertetsutvecklingen fortsätter. Flickor växer som snabbast första 2 åren av puberteten och pojkar växer som snabbast under mitten av puberteten.
 • Det är ofta stora skillnader rent fysiskt mellan barnen vilket förstås påverkar prestationsförmågan. Viktigt att peppa barn som då kanske hamnar lite efter på grund av det.
 • Kompisarna blir allt viktigare.
 • Ändrad kroppsuppfattning, smärtkänslighet ökar.
 • Benägenhet att uppfatta saker som pinsamma, äckliga, obehagliga.
  Källa: Josephine Haas, Överläkare Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset

Utbildningsnivå tränare

 • Samtliga tränare genomför Friidrott för barn 12-14 år
 • Tränarna börjar organisera sig i gruppen och intressera sig mer för olika grenar. Detta genom att gå endagars workshops som antigen MIK eller förbundet arrangerar.
 • MIK erbjuder stöd för grengruppstränarna i form av extra utbildningar internt och genom att ta in tränare från andra klubbar.