Aktiva

Vår utvecklingsplan för olika åldrar

Aktiva ungdomar

Aktiva – utvecklingsplan 7-10 år

Från det år som barnen fyller 7 år startar vi de yngsta grupperna. Lekfull träning med högt tempo.

Hur tränar vi?

 • Fokus är lekfull friidrottsträning, det ska vara kul.
 • Träningarna är tempofyllda och innehåller inga köer till övningar.
 • Vi tränar alla grenar
 • Fokus inom friidrottsträning för barn ligger på träning av basfärdigheter, och det är en mångfald av grovkoordinativa rörelsemönster som tränas in – Friidrott för barn 7-10 år
 • Styrketräning och konditionsträning har liten effekt i denna ålder Träna utefter barnens naturliga rörelsemönster, lekfullt med korta intervaller. Läs mer Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Var och hur ofta tränar vi?

 • Barnen tränar 1-2 gånger i veckan, ca en timme åt gången.
 • Under höst/vinter tränar vi i gymnastikhall och under vår/sommar på Sätra idrottsplats.
 • Från 9-10 år är det lämpligt att lägga två träningar i månaden i Sätrahallen under höst/vinter. Se träningstider i Sätrahallen. Se även veckoschema så det inte krockar med någon tävling.

Tävlingar och träningsläger

Löpning

 • Gruppens tävlingsansvarig arrangerar minst 2 gemensamma tävlingar per termin. Klubben står för anmälningsavgifterna. Ni får förstås gärna åka på fler tävlingar men klubben bekostar 4 tävlingar per år.
 • Fokus på tävlingarna är att det ska vara kul och att man ska försöka slå sitt pers.
 • De första tävlingarna kan vara nervösa och frambringa både positiva och negativa känslor. Läs mer under Så tävlar du.
 • Gruppen har roliga terminsavslutningar istället för träningsläger som tävlingsansvarig anordnar. Klubben står för 1500kr per avslutning. Skicka utlägg till klubbens kassör.

Vad händer i denna ålder?

 • Barnen tänker mer ”vi” än ”jag” och blir bättre på att leva sig in i hur andra människor tänker och känner.
 • Barnen har inte alltid så bra självkänsla och är självkritiska. De behöver beröm och uppmuntran.
 • Runt 9 års ålder har de ofta tankar kring existentiella frågor – liv/död, hälsa/sjukdom m.m. Det kan leda till oro och nedstämdhet.
 • Vill visa sig duktiga, börjar ifrågasätta och jämföra sig med andra.
  Källa: Josephine Haas, Överläkare Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset

Utbildningsnivå tränare

Samtliga tränare genomför Friidrott för barn 7-10 år och Friidrott i gymnastiksal.