Om MIK Friidrott

Riktlinjer

Mälarhöjden Friidrott värdesätter engagemang och gott uppförande hos aktiva och ledare. Dessa riktlinjer gäller hos Mälarhöjdens Friidrott:

– Alla aktiva och ledare är lika värdefulla
– Barn och ungdomar från 7 år ska ha möjlighet att träna friidrott i mån av plats
– Barn och ungdomar ska utifrån sin egen förutsättning utveckla sin förmåga inom friidrotten
– Mälarhöjden Friidrott ska vara ett föredöme när det gäller gemenskap, laganda och ledarskap.
– Barn, ungdomar och ledare ska uppträda på ett respektfullt sätt, vilket bidrar till föreningens goda rykte.
– Mälarhöjden Friidrott använder rent spel vilket innebär att föreningen verkar mot doping, fusk, mobbing och trakasserier på och utanför idrottsarenan.
– Ledare ska löpande genomgå utbildningar för att säkerställa en god kompetens.

Att vara aktiv/ledare inom Mälarhöjdens Friidrott innebär:

– Att ha kul tillsammans
– Att man tar avstånd från doping, fusk, mobbing och rasism.
– Att ha ett vårdat språk utan kränkande kommentarer, svordomar, könsord mm.
– Att man stöttar varandra i med- och motgångar
– Att komma väl förberedd till träningar och tävlingar
– Att man ger positiv kritik som ska leda till utveckling
– Att man inte öppet kritiserar aktiva, ledare, klubbar och den egna föreningen
– Att man bär klubbens kläder vid tävlingar
– Att man är en god ambassadör för Mälarhöjden Friidrott i träningshallen och på tävlingar.
– Barn och ungdomar ska känna sig trygga i Mälarhöjdens Friidrott.
– Upplever någon att en person har råkat illa ut i föreningen så kontakta en ledare eller styrelsen.

Personuppgifter – GDPR

  1. Det är tillåtet att ha sammanställningar och/eller spridda uppgifter till personer som du behöver ha kontakt med i ditt uppdrag (t ex tränaruppdrag, adminuppdrag eller uppdrag som styrelseledamot).
  2. Sammanställningen kan vara i form av telefonbok, excel-fil, word-fil, kontakter i e-posten
  3. Ett exempel på en sammanställning kan vara uppgifter till aktiva och kontaktuppgifter till deras vårdnadshavare för användande i samband med en träningsresa eller tävling.
  4. I sådana sammanställningar får värdeomdömen inte förekomma.
  5. Sammanställningar måste hållas uppdaterade. Så snart du får veta att en uppgift inte längre stämmer ska den rättas eller tas bort. Oavsett ska sammanställningar gås igenom en gång per år och inaktuella uppgifter ska tas
  6. Om sammanställningen ska innehålla information om hälsa, t ex allergier eller mediciner, då måste ett samtycke inhämtas. Samtycket ska noteras i dokumentet  och  den  som  lämnat  det ska informeras om att det när som helst kan tas tillbaka. Sker det måste informationen genast
  7. Uppgifter om hälsa får endast förekomma när det är nödvändigt d v s fyller ett tydligt
  8. Det är tillåtet att lämna ut en kontaktuppgift till någon som du behöver hänvisa vidare till om  uppgiften  är offentlig.