Om MIK Friidrott

Här kan du läsa om Mälarhöjdens Friidrott och hur styrelsearbetet är uppdelat i olika ansvarsområden. Kontakta oss gärna i olika frågor.

Du hittar också mer information om föreningen på vår externa webb www.friidrott.malarhojden.com.

Styrelse 2021

Styrelsen i Mälarhöjdens IK Friidrott 2021 består av följande ledamöter:

Lova Hagerfors, Annika Engman, Ola Gustafsson, Marcus Hartmann, Annika Legzdins, Mats Lindroos, Lina Serning, Jens Storm och Fredrik Wikfeldt. Suppleant: Andreas Rasmusson.

Ordförande

Lova Hagerfors

 • Leda styrelsen och vara huvudansvarig för styrelsens arbete och vara sammankallande till möten
 • Leda styrelsens möten och se till att dagordning följs
 • Föreningens ansikte utåt, t ex som representant mot Stockholms Friidrottsförbund, MIK huvudstyrelsen, Idrottsförvaltningen, kommun, lokalpress, i samband med arrangemang etc
 • Firmatecknare för föreningen, tillsammans med kassören
 • Följa upp att styrelsens beslut blir genomförda
 • Ha ett stort engagemang i föreningen, ett lyssnande öra mot föreningens medlemmar och tid till att leda styrelsens arbete

Sekreterare

Jens Storm

 • Föra protokoll vid styrelsemöten och årsmöten
 • Föra minnesanteckningar vid andra styrelse sammankomster
 • Ansvarar för att delge mötesprotokoll till mötesdeltagarna samt andra berörda
 • Ansvarig för att protokoll från styrelsemöten och årsmöte finns utskrivna och undertecknade
 • Ansvarar för att underskrivna protokoll finns tillgängligt i klubblokal/styrelserum

Kassör

Mats Lindroos

 • Förvalta föreningens ekonomiska tillgångar
 • Löpande bokföring
 • Betalning av fakturor
 • Registrering av medlemsavgifter
 • Budget och bokslut (i samråd med övriga styrelsemedlemmar)
 • Firmatecknare
 • Deklaration och inlämnande av kontrolluppgifter till Skatteverket
 • Informera övriga kring det ekonomiska läget, kvartalsvis
 • Kontakt och avstämningar med revisor
 • Kontroll av inbetalningar som läger, sommarskola, friidrottslek, etc.

Klubbadministratör

Sofie Lindroos och Amanda Cleréus

 • Söka och fördela gymnastikhallstider
 • Kontakt med ansvariga för gymnastikhallarna vi har tider i
 • Hantera passerkort till gymnastikhallarna
 • Sammanställa träningstider utomhus (boka friidrotsskola och kolla att Hellas bokar övrigt utomhus)
 • Söka medlemsaktivitetsbidrag samt andra aktuella bidra hos Stockholms stad
 • Svara på inkommande mejl, vid behov vidarebefordra till rätt person
 • Bistå styrelsen med uppdatera listor, utskick m.m
 • Mejlutskick som gäller hela klubben
 • m.m.

Medlemsansvarig & LOK-stöd

Vakant

 • LOK-stöd
  • Säkerställa att aktiviteter är registrerade
  • Hålla koll på inlämningsdatum och meddela verksamheten
  • Bevaka information från RF gällande LOK
  • Skicka in LOK-stöd till RF via IOL
  • Hantera Friidrottsskolan. Detta görs i nära samarbete med ansvarig för
 • Friidrottsskolan
  • Skapa grupper
  • Registrera deltagare som inte är medlemmar i MIKs löpande verksamhet
  • Registrera närvaro
 • Administratör IOL
  • Skapa grupper
  • Städa
  • Hjälpa administratörer med löpande frågor
  • Vara länk mellan verksamhet och RF när det gäller frågor
 • Fakturering Idrottonline
  • Skapa avgifter
  • Tilldela avgifter
  • Föra över till Speedledger
  • Stämma av inbetalningar
  • Ta bort krediteringar på de aktiva som har slutat (de förs inte tillbaka från Speedledger automatiskt)
 • Fakturering Speedledger
  • Skapa avgiftsgrupper
  • Skapa fakturor
  • Skicka fakturor
  • Pricka av betalningar mot kontoutdraget
  • Koordinera med kassören
  • Kreditera fakturor
  • Kvitta fakturor
  • Skicka kopior till föräldrar
  • Hålla koll på reskontralistan för att bevaka obetalda fakturor
 • Administration
  • Administration – bör ligga på kassören
  • Hantera planen för konto, kst
  • Budget
  • En av tre som har inloggning till Swedbank och Speedledger
 • Övrigt
  • Koll på olika stöd inkl LOK
  • Etablerat och håller kontakten mot Aleris
  • Värdegrunden
  • Allmänt fix kring IOL

Utveckling aktiva och tränare 7-10 år

Ola Gustafsson och Marcus Hartmann

 • Hjälpa, stötta och ansvara för att utvecklingsplanen för aktiva och utbildningsplanen för tränare efterföljs
 • Anordna två st grenutbildningar/clinics för tränarna
 • Sammanställa utbildningsnivån på tränarna i grupperna tillsammans med gruppernas administratörer.
 • Sammanställa vilka gemensamma tävlingar de åkt på under höst/vinter och vår/sommar.

Utveckling aktiva och tränare 11-13 år

Fredrik Wikfeldt och Annika Engman

 • Hjälpa, stötta och ansvara för att utvecklingsplanen för aktiva och utbildningsplanen för tränare efterföljs
 • Anordna två st grenutbildningar/clinics för tränarna
 • Sammanställa utbildningsnivån på tränarna i grupperna tillsammans med gruppernas administratörer.
 • Sammanställa vilka gemensamma tävlingar de åkt på under höst/vinter och vår/sommar.
 • Hjälpa till med upplägg för träningsläger och tävlingsresor
 • Hjälpa till med träningsplanering, utbildning och eventuell tränarkompetens för grengruppsträning

Utveckling aktiva och tränare 14-17 år (Ungdom)

Lina Serning

 • Hjälpa, stötta och ansvara för att utvecklingsplanen för aktiva och utbildningsplanen för tränare efterföljs
 • Anordna två st grenutbildningar/clinics för tränarna
 • Sammanställa utbildningsnivån på tränarna i grupperna tillsammans med gruppernas administratörer.
 • Sammanställa vilka gemensamma tävlingar de åkt på under höst/vinter och vår/sommar.
 • Hjälpa till med upplägg för träningsläger och tävlingsresor
 • Hjälpa till med träningsplanering, utbildning och eventuell tränarkompetens för grengruppsträning

Utveckling aktiva och tränare 18-22 år (Junior)

Annika Legzdins

 • Hjälpa, stötta och ansvara för att utvecklingsplanen för aktiva och utbildningsplanen för tränare efterföljs
 • I samråd med grengruppstränarna möjliggöra att nödvändig vidareutbildning genomförs
 • Sammanställa utbildningsnivån på tränarna i grupperna tillsammans med gruppernas administratörer
 • Hjälpa till med upplägg för träningsläger och tävlingsresor

Utveckling av tränare och träningsverksamhet

Annika Legzdins, Lina Serning och Fredrik Wikfeldt

 • Hjälpa, stötta och ansvara för att utvecklingsplanen för aktiva och utbildningsplanen för tränare efterföljs
 • Planera och anordna grenutbildningar/clinics för tränarna
 • Hjälpa till med träningsplanering, utbildning och tränarkompetens för grengruppsträning

Marknadsföring och sociala medier

Marcus Hartmann och  Fredrik Wikfeldt

 • Ta huvudansvar över innehåll på föreningens webbsida och sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter)
 • Se till så att viktig information kommer ut på webben
 • Uppdatera webbsida och sociala medier med information, reportage och bilder från tävlingar och evenemang där våra aktiva deltagit
 • Uppdatera webbsida och sociala medier med information kring Friidrottskolan, Friidrottslek, Start av nya träningsgrupper och andra egna arrangemang
 • Aktivt marknadsföra egna arrangemang och enastående framgångar på Facebook och Instagram
 • Bevaka marknaden och besluta om deltagande i nya sociala media
 • Analysera trafik på webbsida och kampanjer på sociala media samt rapportera detta till styrelse
 • Administrera föreningen mailadresser och IT-struktur

Trygga träningar

Personuppgiftsombud

Kläder

Ola Gustafsson

Styrelsen ansvarar för att medlemmarna har tillgång till ändamålsenliga tränings- och tävlingskläder samt övrigt material som ska ingå i det officiella produktsortimentet.

Den klädansvarige har till uppgift att verkställa det styrelsen beslutat avseende officiellt produktsortiment och att hantera sortimentet ur ett livscykelperspektiv, inbegripet att;

 • Lägga beställningar på samlade inköp att hantera avtal och relation med leverantörer av sortimentsprodukter.
 • Föreslå och hålla styrelsen informerad om sortimentsförändringar.
 • Hålla styrelsen informerad om leveransproblem, prisförändringar eller andra väsentliga avvikelser från avtal elelr andra störnignar.
 • Säkerställa att rätt information om produktsortimentet finns tillgängligt på hemsidan.
 • En gång per år budgetera för nästa års klädinköp.

Material

Ola Gustafsson

 • Sköter beställningar av ny utrustning till vårt gemensamma förråd och gymnastikhallarna.
 • Märker upp all utrustning med ”MIK”
 • Håller ordning i förrådet och slänger trasig utrustning
 • Byter batterier en gång per år på våra kodlås i förråd och gymnastikhallar.
 • Kollar om det finns kvarglömd utrustning i Sätrahallen

Bra att veta

Inköpen görs vanligtvis från
www.globalsport.se
www.nordicsport.se
www.sportamore.se

Vid varje inköp skickas fakturan till kassör och ordförande som godkänner köpet. Leverans sker enklast till den som beställer som sedan transporterar till förrådet.

Var har vi material idag?

Förrådet i Sätrahallen

All vår friidrottsutrustning

Ålgrytehallen

1 st Säkerhetsskåp för nyckelhantering
1 st låsbar vagn för materialet
5 st gula häckar
4 st 2-kilos kulor
1 st mjuk höjdhoppsribba,
5 st returhäckar,
6 st visselspjut
1 st löpstege
1 st höjdhoppsställning

Västertorpshallen

1 st Säkerhetsskåp för nyckelhantering
4 st returhäckar