Starta en ny grupp

I vilken ålder och när startar vi grupperna?

 • MIK Friidrott startar friidrottsgrupper från det året barnen fyller 7 år. Man kan inte starta tidigare eftersom vi vill att barnen ska vara födda samma år. Detta främst av sociala skäl. Barnen tävlar åldersvis och det är socialt viktigt att man både tränar och tävlar tillsammans.
 • Vanligtvis sker uppstart av nya grupper under april/maj för de nya 7-åringsgrupperna. Vi startar även grupper i andra åldrar om det är stor kö. Det kan ske vid olika tider på året.
 • Vanligtvis är det ca 20-25 aktiva i en grupp med 4-6 tränare.
 • Friidrottslek för 6-åringar räknas inte in som en ordinarie grupp. Det är en lekfull introduktion till friidrott som drivs av MIK’s styrelse.

Vem startar nya grupper i MIK?

 • Styrelsen utser en eller flera personer som är lämpade att starta upp en ny grupp.
 • Den/de utvalda arvoderas totalt 5000 kr för sitt arbete när de fullföljt alla steg i ”Starta grupp”.

Anmälan, marknadsföring och köhantering

 • Uppdatera vår hemsida att ny grupp kommer starta. Anmälan sker på webben.
 • Skapa en mejladress 20xx@friidrott.malarhojden.com dit man kan mejla och ställa frågor eller anmäla intresse för att vara ledare. Idag är det Fredrik Wikfeldt som skapar mejladresser.
 • All info som går ut från klubben ska också skickas från denna adress.
 • Marknadsför gruppen på hemsida, sociala medier, affischera på skolor.
 • Kontrollera att det finns minst 10 ex av ”Svensk Friidrotts ledarpärm” för de nya tränarna. Om inte beställ på SISU.

Förberedelse inför uppstart

 • Bjud in alla i kön i rätt åldersgrupp till 3 stycken prova-på-träningar (i april/maj för nya 7-åringar).
 • Ladda ner Mall för mejlutskick.
 • Ladda ner Mall tre träningspass uppstart nya grupper.
 • Organisera så det finns erfarna ledare på prova på träningarna.
 • Skapa ett arbetsrum och en hemsida på Idrottonline (IOL) för den nya gruppen (Kontakta ansvarig IOL).
 • Stäm av med styrelsen vilka tillgängliga träningstider som finns.
 • Ta fram en lista på alla anmälda barn, Föräldrarnas namn och kontaktuppgifter.

Till nästa del:  2. Provträningar