Starta en ny grupp

Första prova-på-träning med föräldrarmöte

Vid första träffen hålls ett informationsmöte med föräldrarna medan barnen tränar. Gå igenom:

 • Ta närvaro på alla barn
 • Om MIK Friidrott
 • ur vår friidrottsverksamhet fungerar
 • Besätta rollerna, tränare, hjälptränare, admin, tävlingsansvarig
 • Bestäm datum för en utbildningskväll för blivande tränare (utan barn).
 • Bestäm datum för utbildning för Admin. Helst vid nästa prova på träning.
 • Maila till gruppen efter första träningen, se nedan.

Dokument du behöver
Mall för första informationsmöte med föräldrar vid start av ny grupp
Mall för mailutskick till gruppen efter första prova på träning
Mall tre träningspass uppstart nya grupper

Andra prova-på-träning  med adminutbildning

Tredje prova-på-träning  med adminutbildning

 • Ta närvaro
 • MIK-tränare leder träningen och blivande tränare är med och ser på.
 • Fortsatt adminutbildning med blivande admin.
 • Påminna om utbildningskväll för blivande tränare.
 • Blivande tränare och admin behöver komma överens om ett kommunikationssätt, som mejl eller FB-grupp.

Internutbildning för de nya tränarna

Till nästa del:  3. Uppföljning